card

Шинжилгээнүүд

Бөөрний шинжилгээ

 • Шээсний хүчил / UA 3000₮
 • Креатинин / CRE 2500₮
 • Үлдэгдэл азот / N 3000₮
 • Мочевин / BUN 2500₮
 • Багц үнэ 11,000₮

Нойр булчирхай

 • а - Амилаза / АМҮ 5,000₮

Өөх тос солилцоо

 • Холестерин / CHOL 2500₮
 • Триглицерид / TRIG 2500₮
 • Инлп / HDL 2500₮
 • БНЛП / LDL 2500₮

Цусны шинжилгээнүүд

 • Цусны ерөнхий шинжилгээ 8000₮
 • Шээсний ерөнхий шинжилгээ 3500₮
 • Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ 15000₮
 • Цусны бүлэг тодорхойлох шинжилгээ 5000₮

Элэг, цөсний үйл ажиллагаа

 • АСАТ / ASAT 3000₮
 • АЛАТ / ALAT 3000₮
 • Нийт билирубин / T-Bil 2000₮
 • Шууд билирубин / D-Bil 2500₮
 • ГГТ / GGT 2500₮
 • ЛДГ / LDH 3000₮
 • ШФ / ALP 3000₮

Тоног төхөрөмж