card
Үйлчилгээний төрө
Үнэ тариф

1

Ерөнхий эмчийн үзлэг

20000

2

Уламжлалт эмчийн үзлэг

10000

3

Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

10000

4

Дотрын эмчийн үзлэг

15000

5

Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг

15000

6

Мозакны шинжилгээ

11000

7

Эмэгтэйчүүдийн ЭХО

20000

8

Бүх биеийн цахилгаан зүү +бариа

35000

9

Бүх биеийн цэгэн бариа

25000

10

Бүх биеийн тосон бариа

30000

11

Бүх биеийн сүүн бариа

25000

12

Ууц, нуруу доод мөчний бариа

15000

13

Хүүхдийн толгойн бариа

10000

14

Толгой хүзүүний бариа (бумбатай бариа)

15000/20000

15

Хөлийн улны бариа

10000

16

Хэсэгчилсэн зүү

10000

17

Цахилгаан төөнүүр

4000

18

Хануур жен шүг

50000

19

Хануур /хэсэгчилсэн/

10000

20

Самнуур

10000

21

Хэсэгчилсэн гар засал эмчилгээ

5000

22

Бумба

3000

23

Гулгуур бумба

3000

24

Чихний зүү

5000

25

УВЧ

3000

26

Искра

3000

27

Хүзүү нурууны татлага

5000

28

Дусал тариа /250,500/

5000

29

Дусал тариа /100/

4000

30

Судас тариа

2500

31

Булчин тариа

1500

32

Тосон тариа

5000

33

Артерийн даралт

1000

34

Ор хоног

40000

35

Ор хоног+ тариа

50000

Рентген кабинетын үнийн санал

Үйлчилгээний төрөл

Том хүн

Хүүхэд

Уушигны эгц

20000

15000

Уушигны эгц хажуу

25000

20000

Толгой эгц

20000

15000

Толгой эгц хажуу

25000

20000

Хүзүү 2 процекц

23000

18000

Сээр нуруу

25000

20000

Бүсэлхий нуруу

25000

20000

Түнх эгц

20000

15000

Түнх эгц хажуу

28000

23000

Аарцаг

25000

20000

Дунд чөмөг

25000

20000

Өвдөг (1 тал )

20000

15000

Өвдөг (2 тал )

30000

25000

Шилбэ

20000

15000

Шагай

20000

15000

Өсгий

20000

15000

Тавхай

20000

15000

Тохой

20000

15000

Шуу

20000

15000

Сарвуу

20000

15000

Хэвлийн тойм

25000

20000

Хамар дайврын хөндий

20000

15000

Эгэм

23000

18000

Мөр

23000

18000

Бугалга

23000

18000